Nhập mã HSSV:
In trang

Hướng dẫn xem điểm Học Sinh - Sinh Viên.

  1. Nhập Mã số Sinh viên vào ô Nhập mã HS-SV
  2. Nhấn nút Xem Điểm để xem kết quả học tập.

Ví dụ:

Lưu ý: